CHLADMONT

Klimatizácie Toshiba do domácností


Single klimatizácia
Single klimatizácia

Vhodná len pre JEDNU miestnosť a je to najjednoduchší delený klimatizačný systém, kde jedna vnútorná jednotka (jedna = single) spolu s vonkajšou jednotkou tvoria jeden pár. Tento systém nazývame aj ako delený preto, že jednotka má vonkajšiu a vnútornú časť.

Single klimatizácia - vnútorná jednotka

1 vnútorná jednotka
Vnútorná jednotka obsahuje výparník, ktorý odoberá teplo z miestnosti a vyrába sa vo vyhotoveniach ako nástenná, konzolová, kazetová, kanálová. Nástenné jednotky sa dodávajú v širokej typovej škále a tieto jednotky s invertorovou technológiou pokrývajú široké spektrum požiadavok užívateľov.

Single klimatizácia - vonkajšia jednotka

1 vonkajšia jednotka
Vonkajšia jednotka obsahuje kompresor a tiež výparník, ktorý odovzdáva teplo do vonkajšieho prostredia. Kompresor má INVERTEROVÚ (plynulú) reguláciu otáčok a jednotka je naplnená nový ekologickým chladivom R410A.

Multi klimatizácia
Multi klimatizácia

Ideálna pre viaceré miestnosti s individuálnym ovládaním každej vnútornej jednotky. Jedna vonkajšia jednotka dokáže podľa potreby prevádzkovať od dvoch až do päť vnútorných jednotiek. Veĺká výhoda je, že na fasáde nie niekoľko vonkajších jednotiek, ale len jedna.

Multi klimatizácia - vnútorná jednotka

2 a viac vnútorných jednotiek
V ponuke vnútorných jednotiek sú popri dizajnových nástenných a konzolových jednotkách obsiahnuté aj 4-cestné kazety a kanálové jednotky.

Multi klimatizácia - vonkajšia jednotka

1 vonkajšia jednotka
Tieto riešenia Single Split a Multi Split sú vhodné pre nové budovy aj pre rekonštrukcie. Vonkajšie jednotky sú veľmi kompaktné z dôvodu novej INVERTEROVEJ regulácie a tiež je možne pridať ďalšie jednotky neskôr. Jednotky je možne vymeniť za staré aj v prípade neekologických chladív R22 pri ponechaní starých rozvodov.