CHLADMONT

Split sytém

Split systém


  • Split systém sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky.
  • Jednotky sú medzi sebou prepojené izolovaným medeným potrubím.
  • Používajú sa na chladenie/kúrenie, alebo filtráciu.
    Ovládanie vnútornej jednotky je diaľkovým ovládačom.
  • Vnútorné jednotky sú v rôznych prevedeniach ako napr.: nástenná, kazetová, atď...
  • Systém pracuje na základe nastavenej požadovanej teploty alebo časovača.