CHLADMONT

Tepelné čerpadlá


Tepelné čerpadlá
Poradíme vám pri výbere tepelného čerpadla

K výberu tepelného čerpadla pristupujte bez predsudkov a s chladnou hlavou. Rozdiel v životnosti a v spotrebe elektrickej energie je obrovský.

Nízke investičné náklady. Úspora nákladov na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je vhodné pre
nové domy, ale aj pre doplnenie k existujúcému vykurovaciemu zdroju. Vykurovanie,
ohrev teplej úžitkovej vody a zároveň chladenie v jednom systéme. Ochrana životného prostredia. Nie je nutná plynová prípojka a komín.


Vzduch - Voda
Vzduch - Voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda získavajú energiu z okolitého vzduchu aj napriek tomu, že vonkajšia teplota klesne na -15 °C až -20 °C.


Voda - Voda
Voda - Voda

Pri tomto druhu tepelného čerpadla je energia čerpaná zo spodnej vody a princíp spočíva v čerpaní spodnej vody z čerpacej studne čerpadlom do kotolne k tepelnému čerpadlu, kde vode odoberieme potrebnú energiu a vodu opäť vrátime do zeme cez vsakovaciu studňu.


Zem - Voda
Zem - Voda

Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru.


Zem - Voda s priamym odparom
Zem - Voda s priamym odparom

Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda získavajú energiu z okolitého vzduchu aj napriek tomu, že vonkajšia teplota klesne na -15 °C až -20 °C.

Jedná sa o najčastejšie používané tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo vzduch/voda získavajú energiu z okolitého vzduchu aj napriek tomu, že vonkajšia teplota klesne na -15 °C až -20 °C. Energiu získanú pri nízkej teplote prečerpávajú na vyšší stupeň energie a ďalej ju predávajú vykurovacej vode. Elektrická energie je spotrebovaná len na pohon kompresora a ventilátora tepelného čerpadla. To tvorí približne tretinu energie, ktorú tepelné čerpadlo spotrebuje a zostávajúcu energie získa tepelné čerpadlo z okolitého vzduchu. Preto je možné ušetriť asi 2/3 energie potrebnej na vykurovanie. Ich spoľahlivosť je vynikajúca a ich parametre sú preverené mnoho tísíc inštalácií ročne.

Výhody
 • Vzduch je dostupný všade
 • Nízke vstupné náklady
 • Jednoduchá inštalácia
 • Bez zemných prác
 • Veľmi dobrý pomer investície/návratnosť
Nevýhody
 • Nevhodné umiestnenie vonkajšej jednotky môže obťažovať hlukom
 • Nevhodné pre chladné oblasti
 • Pri nízkych teplotách klesá výkon
Tepelné čerpadlo voda/voda

Pri tomto druhu tepelného čerpadla je energia čerpaná zo spodnej vody a princíp spočíva v čerpaní spodnej vody z čerpacej studne čerpadlom do kotolne k tepelnému čerpadlu, kde vode odoberieme potrebnú energiu a vodu opäť vrátime do zeme cez vsakovaciu studňu.

Pri tomto druhu tepelného čerpadla je energia čerpaná zo spodnej vody a princíp spočíva v čerpaní spodnej vody z čerpacej studne čerpadlom do kotolne k tepelnému čerpadlu, kde vode odoberieme potrebnú energiu a vodu opäť vrátime do zeme cez vsakovaciu studňu.

Výhody
 • Pomerne stály výkon a stále COP
 • Pasívne chladenie
Nevýhody
 • Dodatočné náklady na vykopanie dvoch studní
 • Dostupnosť a zloženie spodnej vody
 • Vysoké vstupné náklady
 • Potrebuje povolenie (Vodná stavba)
Tepelné čerpadlo zem/voda

Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru.

Povrchový zemný kolektor je tvorený sústavou trubiek, ktoré sú zakopané v hĺbke 1,2 m pod povrchom zeme. Pre inštaláciu zemného kolektoru sa odkope povrchová vrstva zeme a po položení zemného kolektoru sa opäť sústava trubiek zakope. Druhá možnosť inštalácie je vykopanie jednotlivých rýh, do ktorých sa ukladajú tzv. Slinky. Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru.

Výhody
 • Pomerne stály výkon a stále COP
 • Nevyžaduje špeciálne povolenie
Nevýhody
 • Potrebuje veľký pozemok
 • Vysoké vstupné náklady
 • Zemní práce na veľké ploche pozemku
Tepelné čerpadlo zem/voda s priamym odparom

Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru.

Povrchový zemný kolektor je tvorený sústavou trubiek, ktoré sú zakopané v hĺbke 1,2 m pod povrchom zeme. Pre inštaláciu zemného kolektoru sa odkope povrchová vrstva zeme a po položení zemného kolektoru sa opäť sústava trubiek zakope. Druhá možnosť inštalácie je vykopanie jednotlivých rýh, do ktorých sa ukladajú tzv. Slinky. Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru.

Výhody
 • Pomerne stály výkon a stále COPP
 • Nevyžaduje špeciálne povolenie
Nevýhody
 • Potrebuje veľký pozemok
 • Vysoké vstupné náklady
 • Zemní práce na veľké ploche pozemku